Kontantstøtte - tai pašalpa tėvams, kurie neveda vaikų, nuo vienerių iki dvejų metų amžiaus, į darželį arba veda nepilną savaitę. Suma apskaičiuojama tokiu būdu: vaiko darželio lankymo valandų skaičius per savaitę - suma per mėnesį. Vaikas turi būti nuolatinis Norvegijos gyventojas, arba planuojama, jog Norvegijoje jis gyvens ilgiau nei 12 mėnesių. Išmoka taip pat mokama, jei vaikas gyvena vienoje is ES šalių, bet tėvai dirba Norvegijoje. Maksimalus pašalpos mokėjimo laikas – 11 mėnesių .

Išmokų dydžiai 

Jei vaikas neina į darželį, galima gauti iki  iki 7500 kr./mėn. Pašalpa galima gauti nuo tada, kai vaikui sukanka 13 mėn. iki kol jam sukanka 23 mėn.  

Jei vaikas lanko darželį iki 19 val. per savaitę, išmokos dydis siekia  iki 3750 kr/mėn.

Jei vedate vaiką į darželį, parama neskiriama.