Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais yra darbdavio pareiga. Norvegijoje visos įmonės turi būti įsidiegusios darbų saugos sistemą ir tai turi būti dokumentuota. Mes padedame paruošti reikalingą dokumentaciją ir teikiame apmokymus kaip nuolat atlikti darbų saugos rutinas. 

Susisiekite su mumis dėl pagalbos parengiant HMS darbų saugos vidinės kontrolės koumentus.

HMS darbų saugos plano parengimas ir apmokymas kainuoja 7000 kr. + MVA. Tai vienkartinis mokestis, kuris Jums garantuoja darbų saugą užtikrinantį planą ateities laikotarpiams. Ateityje Jums teliks pasikoreguoti rutinas, pakitus darbo aplinkos sąlygoms.